Over Ons

Kruyswijk Holding BV is de houdstermaatschappij van Gebr. Kruyswijk BV en Kruyswijk Container BV.

Het totale personeelsbestand bestaat uit 15 medewerkers.

Overige medewerkers en benodigd materieel worden ingehuurd al naar gelang de grote en duur van de diverse projecten.

Gebr. Kruyswijk BV houdt zich naast de renovatiesloop en totaalsloop ook bezig met activiteiten die hierbij direct betrokken zijn, zoals bodemsanering, asbestsanering, bouwrijp maken.

Tevens verrichten wij het grondwerk, aanleg van drainage, terreinrioleringen en bestratingen.

Gebr. Kruyswijk BV beschikt over het SCA Procescertificaat Asbestverwijdering (SC-530).

Ook voldoet Gebr. Kruyswijk BV aan de voorwaarden gesteld in Veiligheids Checklist Aannemers (VCA*) voor het toepassingsgebied grondwerken, sloopwerken, straat- en rioleringswerken.